صدای سکوت شب

 

 

یک قَسمت خیلی حجیمی ازش را دختری گرفته که..

 

منِ درونم را مینویسم

یه تیکه بزرگ ازش دختری نشسته به ناز، غرق کبر و غمزه و غرور ..

 

نه که زیادی آس و خاص باشد

نه .. نیست .. اما زیادی هفت خط است

پُرِ لذت زبانِ کار بلدش

خورده شیشه های زخم های مانده اش کم هم نیست

 

صبوری که میکنم پنجه می کشد

به بغض هام پوزخند می پاشد

و قسمت لوسِ تکیه زده اش به اسم و رسم های از ازل تا ابد نمانده، خانه خرابی بلد است

 

بی خیالِ دردم ، دمار از روزگارم بر اورده ..

 

گاهی نیمه شبی که خدا دستم را می گیرد و مینشاندم سر سجاده ی سفیدی با عطر یاسی که از پیچک امین الدوله ی حیاط پشت پنجره، شامه ی ذره های هوا را قلقلک می دهد

 

 

روی از دخترک برمیگرداند منم

دل به دل خدام می دهد ..

بازگشت قشنگی می شود پر از نیاز و راز  ..

و تمامِ لحظه ها، هوا اصلا افریده ها، لبخند می زنند ..

 

ومن، شگفت انگیزانه یِ میانمان را دوست دارم ..

  

 

 

 

 

نوشته شده در سی و یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت 14:33 توسط sahar |من رازِ این نتِ ارامِ سخن گفتنِ با تو را نمی دانم

من این رازِ اشتیاقِ عکس هایِ یادگاریِ ستاره هایِ مصنوعیِ دنیایِ غریب را نمی دانم

و گیج به تصویر می نشینم عکس هایِ دو نفره یِ با تو هرگز گرفته نشده را .!

بعدِ زلیخا کسی دیگر پشت به محبوب ،

لمسِ حضورِ معبودانه ات را به مناجات ش ؛ مستِ بودن به دل خریده؟

بعدِ یعقوب ،به رسمِ ابراهیم و اسماعیل

دلی، اسماعیل ش قربانی شد؟

غیرِ رمضان ؛ سحر ها ، بوده بنده ای غرق نور که به تماشایش بنشینی

و غرقِ خوشی شوی از این افریدنِ غرقِ حکمت های قشنگ و به تماشا نشسته نشده ات؟

خدایا تو دلت بیشتر گرفته نیست؟

من نگرانم از جور ما یِ ، "من ها" مان فراموش شده...

 
نوشته شده در سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 21:10 توسط sahar |انگار لحظه ای وحشیانه زمان ربوده و من مانده ام بی خودم

این منِ دور افتاده ی ِ غریبِ از خود ،قصه ی ناشنیده ای شده

که هیچ رغبتی نمی انگیزد این مسافرانِ میهمانِ سیبِ سرخ گردان را .. !

من با خودِ با خود غریبه ای ،این روزها را قدم زدم

که غریبم کرد با ان منِ با خود اشنایِ همیشه ارامِ پر نگاه !

چشم می گشایم و همه اش را خوابِ طولانیِ عجیبی می پندارم

که قرارست گاهی خاطرم را پرکند..!

و می خواهم گرمایِ دستانش را به سردیِ زمستان و برف هایش ببخشم

عمیق نفس می کشم و بی لبخند!

و تجدید خاطره می کنم با خودم و نگاهم که یادم نبود.

با زمستان اشنا ترم انگار

این برفِ سفید قشنگ تر از هر بی رنگیِ خیره کننده یِ وسوسه انگیزی، دلگرمم می کند...
 

نوشته شده در دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 0:44 توسط sahar |ادم های این روز هایِ اطرافِ من ، کلافِ افکارشان دورشان پیچیده

و هرزه نگاهی به هزار نگاه خدا نمی فروشند..!

ادم هایِ امروزِ خالـــــــی از ملودیِ زمزمـــه یِ صدایِ خـــــدا

پر از نفابِ داستان موسی و شبان ،

روزهـــــاشان را تاریــــک رنــــــــگ می زنند و خـــــــاکستری به تصویــــــر می کشند!

خدایا من و این ادم های غیربِ دور افتاده از خودمــــــــان ،

بدطور گولِ این سیبِ سرخِ گردان را خورده ایم..

خدایـــــــــــــا برایِ هــمه بـــودن و دیده نشدنت .. دلی بد طور هــــــوایت را کرده...

  

نوشته شده در نهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 15:47 توسط sahar |شش هایم به هم می پیچند وهق می زنند از بی نفسی


خدیا ... دلم کمی رویای رنگی می خواهد و یک خنده ی از ته دل 


اگر می گویی برایم خوب نیست


فقط کمی بغلم کن...


دلم امانم را بریده


به دلم می گویم اینقدر مظلومانه هق نزن بغض نکن


دلم پکید .. نبضم نمی زند ... ازدستت ...


نگاه مظلومانه اش بیشتر به خاکسترم می نشاند...
نوشته شده در هشتم بهمن ۱۳۹۲ساعت 3:37 توسط sahar |      قالب ساز آنلاین